Friday, 10 April 2015

ಪುಟ್ಕವಿತೆ

ಅವಳ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕರಗಿದ ಮೂರ್ಖ ಬಣ್ಣ
ಮುಖದ ಕಾಂತಿಯನ್ನೇ ಕುಂದಿಸಿತು
ಕಂಬನಿ ಧಾರೆಯ ಕರೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮೆತ್ತಿ
ಸ್ನೋ-ಪೌಡರ್ಗಳ ಛಾಯೆ ಅಳಿಸಿತು

No comments:

Post a Comment