Friday, 8 May 2015

Fine, ನೀನಂದ್ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡ್​

Fine, ನೀನು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗು..ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತೀರವಿದೆ.. ನಾನು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಣಿವೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ..
ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ.. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಕೂತು ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಯೋಚಿಸೋಣ.
ಇಬ್ಬರೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡ ತಂದ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಅಹಂಕಾರವೋ ತಿಕ್ಕಲುತನವೋ ಮತ್ತಿನೆಂತದೋ ಭಾವ, ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತು.
ಈಗ ನೀನು ಸಾವಿರ ಮೈಲು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಗಾವುದ ದೂರ ಇದ್ದೀಯಾ.. ಬೇಕೆಂದಾಗ ಸಿಗುತ್ತೀಯಾ? ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೇ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತು.. ಅಲ್ಲವಾ

No comments:

Post a Comment