Wednesday, 16 July 2014

ಕಣ್ಣೀರು ಎಫೆಕ್ಟ್ಅವಳ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕರಗಿದ ಮೂರ್ಖ ಬಣ್ಣ

ಮುಖದ ಕಾಂತಿಯನ್ನೇ ಕುಂದಿಸಿತು...

ಕಂಬನಿ ಧಾರೆಯ ಕರೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮೆತ್ತಿ

ಸ್ನೋ-ಪೌಡರ್​ಗಳ ಛಾಯೆ ಅಳಿಸಿತು...


No comments:

Post a Comment