Saturday, 22 November 2014

ಸಮ್ಮತವೇ?

ಈ ಕ್ಷಣ ಸದಾ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿಬಿಡಲಿ ಸಖಿ
ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ ದೀರ್ಘ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿದೆ
ಉಸುರಿಗೆ ಉಸಿರು ತಾಕುವ ಸನಿಹವಿದೆ
ನಾಸಿಕ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಗಂಧದ ಘಮವಿದೆ
ಬೆರಳ ಬೆಸೆದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಸ್ಪರ್ಷ ಸೌಖ್ಯವಿದೆ
ಅರೆಗಣ್ಣಿನ ಕುಡಿನೋಟದ ಸೊಗಸಿದೆ
ಅವರ್ಣನೀಯ ಅನಂತ ದಿಗಂತದಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಭಾವವಿದೆ
ಬದುಕಿನ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಮಜಲಿನವರೆಗೂ
ಮರೆಯಲಾರದ ದಿವ್ಯ ಈ ಚಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಂಗಣಿಸಿ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುವೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೇ
ವಾಸ್ತವದ ಹೊಣೆಯ ಮರೆತು ಲಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುವೆ ಸಮ್ಮತವೇ

No comments:

Post a Comment